Stráženie policajtov

Diskusia 1  
Stráženie policajtov
Zdroj: FT
Foto: SITA/AP;YT/europapress


5. 9. 2019 - Šéf Európskej bankovej autority, José Manuel Campa, sa dnes objaví pred poslancami EP. Hospodársky výbor Európskeho parlamentu skúma množstvo škandálov v oblasti prania špinavých peňazí, ktoré v posledných dvoch rokoch trápili EÚ. Bude to ako pichnutie do osieho hniezda, informuje Financial Times.

Problémy Európskej únie sa začali vlaňajším kolapsom lotyšského veriteľa ABLV. Medzi ďalšie škandály patrilo odhalenie podozrivých transakcií v estónskej pobočke Danske Bank vo výške 200 miliárd eur, regulačná pokuta pre ING 775 miliónov eur za nedodržanie predpisov, a odhalenie, že Deutsche Bank bola súčasťou obrovského ruského programu na nezákonné presúvanie zločineckých prostriedkov na západ.

Európska banková autorita ako agentúra, ktorá spája centrálne banky a ďalšie bankové strážne psy z celej EÚ, má za úlohu strážiť strážcov. Pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí, znamená to, že vnútroštátne orgány kontrolujú napĺňanie pravidiel EÚ v oblasti povinnej starostlivosti o klientov zo strany bánk. EBA je však tvrdo kritizovaná za neplnenie svojej úlohy, upozorňuje vo svojom článku Financial Times.

Európsku komisiu a poslancov EP nahnevalo, keď na začiatku tohto roka EBA odložil svoje vyšetrovanie škandálu v Danske Bank napriek tomu, že pripravili podrobnú správu o nedostatkoch dohľadu. V tejto správe padlo svetlo na štyri porušenia práva EÚ, pokiaľ ide o spôsob, akým nad bankou dohliadali dánske a estónske orgány, a obom krajinám boli predložené odporúčania na následné kroky. Namiesto toho dozorná rada EBA, kľúčový rozhodovací orgán agentúry, hlasovala za ukončenie vyšetrovania bez prijatia akýchkoľvek opatrení. „Je sklamaním, že dozorná rada EBA neprijala opatrenia v súvislosti s jedným z najväčších škandálov v oblasti prania špinavých peňazí v Európe,“ uviedol v tom čase Valdis Dombrovskis, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za politiku finančných služieb.

Funkčné obdobie Campu sa začalo až v máji, ale to ho podľa Financial Times nijak nebude šetriť v očiach poslancov Európskeho parlamentu, ktorí chcú odpovede na neochotu EBA pomenovať a zahanbiť tie štátne orgány dohľadu, ktoré nedokážu presadiť právne predpisy EÚ.

Osobitným problémom je, že rozhodovanie EBA je oslabené, pretože ho riadi dozorná rada zložená z jeho členov.

Podľa osoby informovanej o stretnutí EBA 16. apríla, na ktorom bola zverejnená dánska správa, sa jeden účastník odvolal na Nový zákon, aby argumentoval potrebu solidarity. „Nech ten, kto je bez hriechu, hodí prvý kameňom,“ údajne vyhlásil.

Úradníci EÚ opakovane vyjadrili sklamanie z toho, ako sa pod EBA ťahajú aj iné vyšetrovania. Úradníci prechodného tímu nadchádzajúceho predsedu Komisie EÚ Ursuly von der Leyen zvažujú, aké kroky majú podniknúť v oblasti, ktorá je kľúčová pre dôveryhodnosť finančného dohľadu EÚ.

Veľkou otvorenou otázkou zostáva, či vytvoriť silný, centralizovaný dozorný orgán EÚ alebo sa držať EBA. A to je šanca aby José Manuel Campa predložil relevantné argumenty, uzatvára Financial Times.