Všetci chcú 100 Bucks

Diskusia 1  
Všetci chcú 100 Bucks
Zdroj: IMF
Foto: getty images


30. 7. 2019 - Stovka predstihla jednotku po prvý raz v histórii. Podľa Medzinárodného menového fondu sa stodolárová bankovka v celkovom počte daných bankoviek dostala pred jednodolárovú. Americká bankovka s najvyššou nominálnou hodnotou tak predstavuje aj tú s najväčším počtom v obehu.

MMF poukazuje na to, že stodolárových bankoviek je teraz v obehu viac ako dvojnásobok v porovnaní s obdobím pred finančnou krízou. Postupne sa tak dostali pred populárne dvadsaťdolárovky a nakoniec i jednodolárové bankovky, ktorých množstvo však tiež sústavne rastie. Najmenej je naopak dvojdolároviek a päťdesiatdolároviek. Ich množstvo sa zvyšuje oveľa nižším tempom.

Všetci chcú 100 Bucks

Hoci je k dispozícii stále viac možností bezhotovostných platieb, Američania čoraz viac túžia po stodolarovkách. Podľa MMF ale po týchto bankovkách netúžia ani tak Američania, ako zvyšok sveta. Väčšina z nich je totiž držaná v zahraničí, podľa Federal Reserve Bank of Chicago takmer 80 % ich počtu. Pri všetkých dolárových bankovkách je to asi 60 %, zatiaľ čo v roku 1980 to bolo len asi 30 %. Otázka teda skôr znie, čo vedie svet k túžbe po dolárových bankovkách?

Jednou z odpovedí by mohla byť geopolitická nestabilita. Podľa ekonómky Fedu Ruth Judsonovej má dolár štatút bezpečného aktíva. Vo svojej štúdii z roku 2017 ukazuje, že medzinárodný dopyt po dolároch rástol v deväťdesiatych rokoch a po prelome tisícročia. Potom sa stabilizoval a dokonca začal klesať s tým, ako sa začalo používať euro. Tento pokles trval až do roku 2008, kedy finančná kríza opäť oživila dopyt po dolároch a dolárových bankovkách.

Kenneth Rogoff z Harvard University nepatrí k fanúšikom hotovosti. Je toho názoru, že bankovky vyšších hodnôt úzko súvisia s nezákonnými aktivitami, najmä s daňovými únikmi a snahou vyhnúť sa regulácii. "Za byty a domy vo všetkých významných mestách sveta sa každý deň platí s kufríkmi plnými hotovosti. A nie je to preto, že by sa ľudia báli krachu bánk," tvrdí Rogoff. Dopyt po bankovkách podľa neho zvyšuje aj prostredie nízkych sadzieb a inflácie. Doláre sú stále populárne aj preto, že aj naďalej sú dominantnou rezervnou menou vo svete.