LAMP Insurance Company Limited ide do likvidácie, pôsobí aj na Slovensku

Pridajte názor  Zdroj:

25. 6. 2019 - Poškodení slovenskí klienti nemajú nárok podľa britskej legislatívnej úpravy na odškodnenie z ich garančných schém.

Poisťovňa z iného členského štátu LAMP Insurance Company Limited, ktorá vykonáva činnosť aj na Slovensku na základe slobody poskytovania služieb, ide do likvidácie. Koncom mája o tom rozhodol Najvyšší súd Gibraltáru. Za likvidačného zástupcu určil spoločnosť Grand Thorton Gibraltar. Informovala o tom Národná banka Slovenska.

Poisťovni LAMP Insurance Company Limited týmto zaniká oprávnenie na vykonávanie činnosti a akékoľvek uzatváranie nových poistných zmlúv a sprostredkovanie poistenia v mene tejto spoločnosti je zakázané. Poškodení slovenskí klienti nemajú nárok podľa britskej legislatívnej úpravy na odškodnenie z ich garančných schém. "Vzhľadom na to, že spoločnosť bola insolventná, doterajšie poistné zmluvy budú s veľkou pravdepodobnosťou ukončené, zatiaľ však zostávajú v platnosti, dotknutí klienti by mali byť informovaní sprostredkovateľmi poistenia," informuje Národná banka Slovenska. Dotknutí klienti sa v prípade pochybností a požiadavky na bližšie informácie môžu obrátiť na likvidátora písomne alebo prostredníctvom e-mailu.

Poisťovňa LAMP Insurance Company Limited poskytovala na Slovensku cezhraničné služby od 7. februára 2014. Ponúkala neživotné poistenie. Zastrešovala rôzne finančné straty, ako napríklad riziko z výkonu povolania, či neočakávané obchodné náklady.