Uniqa poisťovňa počíta za rok 2018 s rastom predpísaného poistného

Diskusia 1  Zdroj:

30. 12. 2018 - V roku 2019 bude jej cieľom ďalší profitabilný rast a orientácia na potreby klientov.

Uniqa poisťovňa očakáva za rok 2018 rast predpísaného poistného nad úrovňou trhu, ktorý bude zhruba 5 %. Za rok 2017 pritom spoločnosť evidovala predpísané poistné na úrovni 129 mil. eur. "V roku 2019 bude našim cieľom ďalší profitabilný rast a orientácia na potreby klientov," povedal generálny riaditeľ Uniqa poisťovne Martin Žáček.

Spoločnosť plánuje ďalšiu digitalizáciu a rozšírenie funkcionalít klientského portálu.

Uniqa poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.