BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

21. 12. 2018 - BRATISLAVA 21. decembra (SITA) -Na základe informácie emitenta:Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámil BCPB spätný odkup emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011313.

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) -

Na základe informácie emitenta:
Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámil BCPB spätný odkup emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011313. Z dôvodu následného zániku uvedenej emisie bolo obchodovanie s ňou ukončené s účinnosťou od 21.12.2018.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX., s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 145 000.