BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

17. 12. 2018 - BRATISLAVA 17. decembra (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- štátnych dlhopisov emisie č. 227, ISIN: SK4120009762, dňa 16.1.2019, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 16.1.2019.V súvislosti s výplatou výnosov:- štátnych dlhopisov emisie č.

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- štátnych dlhopisov emisie č. 227, ISIN: SK4120009762, dňa 16.1.2019, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 16.1.2019.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 228, ISIN: SK4120010430, dňa 21.1.2019, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 21.1.2019.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 229, ISIN: SK4120011420, dňa 21.1.2019, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 21.1.2019.

Na základe informácie emitenta:

Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. oznámil BCPB spätný odkup emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011354. Z dôvodu následného zániku uvedenej emisie bude obchodovanie s ňou ukončené s účinnosťou od 18.12.2018.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014598 emitenta Tatry mountain resorts, a.s., oznámila burze, že celkový počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 90 000.