BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

14. 12. 2018 - BRATISLAVA 14. decembra (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009721 emitenta Slov

BRATISLAVA 14. decembra (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009721 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., dňa 17.12.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 15.12.2018.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- a dátumom splatnosti dlhopisov ISIN: SK4120009606 emitenta Tatry mountain resorts, a.s., dňa 17.12.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 15.12.2018.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011313, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,261 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 17.12.2018 do 17.6.2019.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014283 emitenta JTRE financing 2, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 44 781.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014697 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR V, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 701.