Mileniáli a investovanie

Diskusia 4  
Mileniáli a investovanie
Zdroj: Jakub Křivan, MBA;A Wealth of Common Sense
Foto: getty images


2. 12. 2018 - Generácia Y, mileniáli, digitálni domorodci, ako sa hovorí tým, ktorí sa narodili v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Táto generácia sa stále viac zaoberá aj investičnými témami. Investovať peniaze sa však ešte musia naučiť. Prečítajte si o najväčších chybách mileniálov, ktorým by sa mali pri investovaní vyhnúť.

Mileniáli sú generácia narodená v rokoch 1980-1999. Mileniáli, ktorí ako “digitálni domorodci” už vyrastali v záplave informácií digitálneho sveta, dokážu lepšie odlíšiť falošné správy od faktov a preto rozmýšľajú mimoriadne kriticky: nechcú opakovať chyby predchádzajúcich generácií, a preto hľadajú nové hodnoty, ako napríklad work-life-balance, ochrana životného prostredia a udržateľnosť, no menej riešia témy zabezpečenia. Pritom práve generácia Y by mala viac myslieť na budovanie aktív, keďže sú prvou generáciou, ktorá vie, že štátny dôchodok nebude stačiť na pokrytie ich nákladov v penzii.

Mileniáli a investovanie

Prostredníctvom “prežitej” finančnej krízy má táto generácia skúsenosti ako rýchlo ťažko zarobené peniaze, bez vlastného zavinenia, môžu zmiznúť. Preto mnoho mileniálov “investuje” skôr do zábavy, namiesto zhodnocovania svojich finančných prostriedkov dlhodobo. Ušetriť niečo z platu sa nezdá byť až tak dôležité pre mladšiu generáciu, ktorá si radšej žije pre daný moment, než by plánovala budúcnosť. Taktiež je dôležité využívať navýšenia platu resp. príjmy z odmien na zintenzívnenie svojich investícií, nielen na spotrebu a životný štýl.

Mileniáli a investovanie

Pretože posledné desaťročie bolo na trhoch volatilné a v ekonomických médiách používajú “len zlé správy sú dobrou správou”, sa mladí ľudia často obávajú kapitálových trhov. Avšak, ak sú peniaze na účte, alebo na vkladnej knižke, zostane po odpočítaní nákladov a inflácie v dnešných časoch v najlepšom prípade čierna nula ako výnos. Investovať znamená zobrať z dlhodobého hľadiska do úvahy riziko a volatilitu - kapitálový trh sám o sebe nie je nebezpečný, nebezpečná je iba jeho neznalosť. Čím mladší ste, tým vyššie riziko môžete podstúpiť z dlhodobého hľadiska.

Mileniáli a investovanie

Ak chcete vybrať ten najlepší cenný papier, mali by ste najprv vedieť čo vlastne cenný papier je. Mileniáli dostanú v rámci základného vzdelania len základné výpočty alebo abstraktné vedomosti ako intergrálny počet. Ako funguje kapitálový trh, ako môže pomôcť efekt zloženého úročenia, čo znamená efekt priemerovania nákladov sa v škole nevyučuje.

Mnohí ľudia rozpoznajú problém dôchodkov až v pokročilom veku. Nie je dôležité len to čo kúpite, ale aj kedy. Čím skôr začnete s investovaním, tým lepšie pre vašu peňaženku. Najlepší čas na začiatok sporenia je vždy dnes. Ide o čas, presnejšie potenciálny dĺžku investičného horizontu, ktorý mladým umožňuje zostavenie rizikovejšieho portfólia. Na čo by mali ako investori, ktorí sú ochotní riskovať, myslieť pri výbere investícií?

Optimalizujte na základe vlastných potrieb, nie podľa vzorcov
Spätné testovanie môže byť užitočné, keď sa investor rozhoduje medzi rôznymi scenármi, ale tvorba portfólia iba na základe historických výsledkov je nebezpečná. Aj keď sa to môže ukázať ako najlepšia stratégia, čas na investora pôsobí inak, keď investuje reálne peniaze, než keď len spätne testuje danú stratégiu.

Prispôsobte svoje očakávania
Investori vkladajú peniaze do najvýnosnejších stratégií, pretože sa im to zdá bezpečnejšie. Minulosť ale nie je dobrým radcom, a už vôbec nie zárukou budúcich výnosov.

Kontrariánsky prístup nie je pre ovce
Investovať do spoločností, ktoré práve nie sú v kurze, môže byť náročné. Prístup, pri ktorom investor vyberá predovšetkým hodnotové tituly, ktoré sú v danom čase nedocenené, vyžaduje veľkú trpezlivosť a disciplínu.

Poznajte to, do čoho investujete
Investičných stratégií je naozaj veľa, najmä po rozšírení faktorového investovania. Než sa investor rozhodne pre nejaký investičný produkt, mal by si zistiť, čo so sebou nesie stratégia, ktorú využíva daný fond alebo ETF. Výrazy ako "hodnota" alebo "hodnotový prístup" ešte neznamenajú, že niečo také daný investičný nástroj naozaj zahŕňa.

Diverzifikácia
Mať v portfóliu desiatky hodnotových titulov môže vyzerať lákavo. Ale investície do množstva akcií, ktoré sú si podobné ako vajce vajcu, nezaistia dobrú diverzifikáciu. Na prekonanie trhu je potrebné zvoliť prístup, ktorý bude odlišný od bežných hodnotových fondov. Zdravé množstvo rizika môže znamenať lepšie výnosy bez toho, aby sa investorovi príliš často dvíhal tlak kvôli vysokej volatilite na trhoch.

Investičný plán vrátane scenárov budúcich zmien
S rastúcim vekom a zmenami životných priorít býva rozumné meniť aj investičné portfólio. Dôvody pre zmeny si treba vymedziť ešte pred začiatkom investície, aby investor nerobil unáhlené rozhodnutia.

Ideálne alokácie aktív sa ukážu až časom
Dokonalé portfólio, stratégie alebo trhové pozície neexistujú. Spätné testovanie dokáže ukázať, ako mohlo vyzerať dokonalé portfólio pred desiatimi rokmi, ale neexistuje spôsob, ako to zistiť vopred. Akékoľvek portfólio sa môže v určitom okamihu ukazovať ako zlé, nemusí to ale hneď byť dôvod pre jeho zmenu.

Úspory sú v mladosti dôležitejšie ako investície
Je správne sa o investovanie a sporenie na dôchodok zaujímať už v mladosti. Je ale dobré si uvedomiť, že na začiatku produktívneho veku je možno dôležitejšie sporenie, ktoré môže napomôcť k vytvoreniu si vhodných finančných návykov. Tie sa môžu následne zúročiť pri stanovení investičnej stratégie a pozitívne sa prejaviť vo výsledkoch investovania. Stavba portfólia je dôležitá, ale osvojenie si dobrých zvykov v oblasti osobných financií je ešte dôležitejšie ako samotné investičné rozhodovanie.

 


Autorom je Jakub Křivan, MBA, C-QUADRAT Wealth management, board member SBEN