Pribúda počet dávok ošetrovné

V jesenných mesiacoch sa pravidelne zvyšuje počet ľudí, ktorí poberajú nemocenskú dávku ošetrovné. V októbri 2018 ich Sociálna poisťovňa vyplatila 11.231 v priemernej výške 104,68 eura. V medziročnom porovnaní je to o 1365 vyplatených dávok ošetrovného viac, keďže v októbri 2017 poisťovňa zaslala poistencom 9866 dávok ošetrovného v priemernej výške 94,65 eura.
Najmenej dávok ošetrovné bolo v tomto roku vyplatené za mesiac august, a to 9808, vlani to bolo takisto v mesiaci august, kedy ich bolo 8888.
„Priemerne v minulom roku poisťovňa vyplatila 13.164 dávok ošetrovného za mesiac, pričom priemerná výška dávky predstavovala 94,25 eura. V 1. polroku tohto roka bol priemerný mesačný počet vyplatených dávok ošetrovného 15.806, pričom narástla aj priemerná mesačná výška dávky na 99,99 eura. Za prvých desať mesiacov tohto roka je priemerný počet vyplatených dávok ošetrovného vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 889 dávok – t.j. 13.880 a priemerná výška dávky dosahuje 102,23 eura.“ Informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.
Ošetrovné je nemocenská dávka, ktorá sa po splnení stanovených podmienok poskytuje poistencovi, u ktorého vznikla potreba celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela, resp. manželky. Poskytuje sa najviac desať dní.

Súvisiace články

Aktuálne správy