BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

20. 9. 2018 - BRATISLAVA 20. septembra (SITA) -Upozornenie pre emitentov:Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.9.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok 2018.

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) -

Upozornenie pre emitentov:
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.9.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za prvý polrok 2018. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť polročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

S účinnosťou od 21.9.2018 sa zvyšuje počet cenných papierov v emisii štátnych dlhopisov č. 234, ISIN: SK4120014150, o časť 234/A s počtom cenných papierov 102 000 000. Po zvýšení bude aktuálny počet cenných papierov v emisii 1 102 000 000 dlhopisov.