BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

9. 8. 2018 - BRATISLAVA 9. augusta (SITA) -Zmena výšky úrokového výnosu:Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513,

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) -

Zmena výšky úrokového výnosu:
Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,114 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.8.2018 do 11.2.2019.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014390 emitenta JOJ Media House, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 5 000.