BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

14. 6. 2018 - BRATISLAVA 14. júna (SITA) -Zmena výšky úrokového výnosu:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov I

BRATISLAVA 14. júna (SITA) -

Zmena výšky úrokového výnosu:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011313, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,232 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 17.6.2018 do 17.12.2018.

Zmena výšky úrokového výnosu:

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120009721, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,182 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 17.6.2018 do 17.12.2018.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014101 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 230.