BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

13. 4. 2018 - BRATISLAVA 13. apríla (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- a dátumom splatnosti dlhopisov ISIN: SK4120010653 emitenta CPI Finance Slovakia, a.s., dňa 16.4.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 14.4.2018.Upozornenie pre emitentov:Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2017.

BRATISLAVA 13. apríla (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- a dátumom splatnosti dlhopisov ISIN: SK4120010653 emitenta CPI Finance Slovakia, a.s., dňa 16.4.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 14.4.2018.

Upozornenie pre emitentov:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2017. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.

Úprava opravných koeficientov indexu SAX:

BCPB oznamuje, že v súlade s pravidlami SAX bude upravený opravný koeficient bázického titulu Všeobecná úverová banka, a.s. v súvislosti s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti o výplate dividend. Koeficient bude upravený nasledovne:
Všeobecná úverová banka, a.s. – dividenda 11,10 EUR, dátum rozhodného dňa 20.4.2018
Hodnota zmeneného koeficientu bude zverejnená v denných oznamoch burzy.