Oznam pre spotrebiteľov

Pridajte názor  Zdroj:

20. 3. 2018 - Na základe oznámenia Českého orgánu dohľadu v systéme RAPEX bol výrobok Petarda MEGATTRON, typ no.203, Reg.: 1395-F3-0158/2012, Rok výroby: 2013, EAN:85860079001707” zaradený medzi nebezpečné výrobky z dôvodu vyššej hladiny hluku a môže pre spotrebiteľa predstavovať vážne riziko poškodenia sluchu.

Na základe oznámenia Českého orgánu dohľadu v systéme RAPEX bol výrobok Petarda MEGATTRON, typ no.203, Reg.: 1395-F3-0158/2012, Rok výroby: 2013, EAN:85860079001707” zaradený medzi nebezpečné výrobky z dôvodu vyššej hladiny hluku a môže pre spotrebiteľa predstavovať vážne riziko poškodenia sluchu.

Oznamujeme, že v predajni spoločnosti PRIVATEX-PYRO s.r.o. bol vyššie uvedený výrobok v predaji. Spotrebiteľ môže tento nebezpečný výrobok vrátiť v našej predajni, na adrese PŠS Lieskovec 1453, 018 41 Dubnica nad Váhom a bude mu vrátená kúpna cena výrobku.