BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj:

21. 2. 2018 - BRATISLAVA 21. februára (SITA) -Zmena počtu cenných papierov v emisii:S účinnosťou od 22.2.2018 sa zvyšuje počet cenných papierov v emisii štátnych dlhopisov č.

BRATISLAVA 21. februára (SITA) -

Zmena počtu cenných papierov v emisii:
S účinnosťou od 22.2.2018 sa zvyšuje počet cenných papierov v emisii štátnych dlhopisov č. 229, ISIN: SK4120011420, o časť 229/F s počtom cenných papierov 88 000 000. Po zvýšení bude aktuálny počet cenných papierov v emisii 1 863 300 000 dlhopisov.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

S účinnosťou od 22.2.2018 sa zvyšuje počet cenných papierov v emisii štátnych dlhopisov č. 233, ISIN: SK4120013400, o časť 233/A s počtom cenných papierov 83 700 000. Po zvýšení bude aktuálny počet cenných papierov v emisii 1 083 700 000 dlhopisov.

Zmena počtu cenných papierov v emisii:

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120013764 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR II, a.s., oznámila burze, že celkový počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 500.