Rast HDP Slovenska by sa mal opäť zrýchliť

Pridajte názor  Zdroj: TASR

11. 10. 2017 - Rast HDP Slovenska sa v posledných rokoch spomaľuje. Kým v roku 2015 bol na úrovni 3,8 %, minulý rok 3,3 %, experti spoločnosti Euler Hermes na tento rok predpokladajú trojpercentný rast HDP.

Rast HDP Slovenska sa v posledných rokoch spomaľuje. Kým v roku 2015 bol na úrovni 3,8 %, minulý rok 3,3 %, experti spoločnosti Euler Hermes na tento rok predpokladajú trojpercentný rast HDP. Pre budúci rok sú už optimistickejší a očakávajú rast slovenského HDP na úrovni 3,4 %.

Podľa analýzy spoločnosti Euler Hermes sa pod spomalenie rastu HDP podpísal najmä fakt, že fixné investície medziročne (2015/2016) klesli o 9,3 % ako výsledok redukcií pri čerpaní eurofondov. V prvom polroku 2017 už fixné investície dosiahli úroveň -2,9 %.

V prvom polroku tohto roka sa export Slovenska podľa dát spoločnosti zvýšil o 4,4 % a bol mierne vyšší než import, čoho dôsledkom je, že čistý vývoz sa dostal na úroveň 0,5 percentuálneho bodu.

"Predpokladáme, že rast HDP sa v priebehu roka postupne ustáli a hoci za rok 2017 očakávame celkový rast 3,0 %, v roku 2018 by sa mal rast HDP zrýchliť až na 3,4 %," poznamenal Country Manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.

Experti spoločnosti medzi silné stránky Slovenska radia nízke systémové politické riziko, dobré regionálne a medzinárodné vzťahy, členstvo v EÚ a eurozóne, ktoré zabezpečuje nízke riziko z transferu a konvertibility, tiež solídny bankový sektor, silné podnikateľské prostredie ako celok, atraktívne pre zahraničných investorov.

Naproti tomu, za slabé stránky našej ekonomiky považujú vysokú závislosť hospodárstva od automobilového sektora a vývozu, tiež veľkú nerovnosť v príjmoch obyvateľstva a vysokú úroveň nezamestnanosti, ale aj relatívne vysokú úroveň zahraničného dlhu.

Čo sa týka inflácie, pre rok 2017 experti spoločnosti Euler Hermes predpokladajú úroveň +1,2 % a budúci rok až +1,8 %.