BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj: SITA

11. 8. 2017 - BRATISLAVA 11. augusta (SITA) -Zmena výšky úrokového výnosu:Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,109 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.8.2017 do 11.2.2018.Zmena menovitej hodnoty:Emitent dlhopisov I.D.C.

BRATISLAVA 11. augusta (SITA) -

Zmena výšky úrokového výnosu:
Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,109 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.8.2017 do 11.2.2018.

Zmena menovitej hodnoty:

Emitent dlhopisov I.D.C. Holding, a.s., ISIN: SK4120009374, v súlade s emisnými podmienkami, k 12.8.2017 splatí 20 000 EUR z menovitej hodnoty dlhopisu. Aktuálna menovitá hodnota dlhopisov sa zníži zo 100 000 EUR na 80 000 EUR.