Indexy v pluse

Pridajte názor  Zdroj: Forexpro.sk

13. 6. 2017 - Utorok bol z pohľadu makroekonomických dát značne bohatší ako tomu bolo v pondelok. Japonský BSI index vo výrobe skončil záporne -2.9 bodu pričom sa očakávala hodnota nad nulou 1.5 bodu.

Utorok bol z pohľadu makroekonomických dát značne bohatší ako tomu bolo v pondelok. Japonský BSI index vo výrobe skončil záporne -2.9 bodu pričom sa očakávala hodnota nad nulou 1.5 bodu. NAB spotrebiteľská spokojnosť v Austrálii si oproti predchádzajúcemu vyhláseniu pohoršila z hodnoty 13 na 7, ale stále sa hodnota drží nad nulou, čo znamená že spokojnosť spotrebiteľov rastie. V Európe bolo vyhlásených taktiež množstvo zaujímavých makrodát. Index WPI v Nemecku, teda ceny výrobkov predaných veľkoobchodníkmi na mesačnej báze poklesol o -0.7 % pri očakávanom raste cien +0.2 %. ZEW Ekonomický sentiment si v Nemecku mierne pohoršil z 20.6 na súčasných 18.6 bodov a nenaplnil tak očakávania 21.6 bodu. Ten istý ukazovateľ ZEW, len pre celú Eurozónu naopak skončil pozitívne 37.7 bodu pri očakávaní 37.2. Francúzske finálne Non-Farm-payrolls merané kvartálne skončili rastom o 0.4 %. Vo Veľkej Británii utorok patril dátam zameraným na meranie cenovej hladiny v rôznych častí ekonomiky. Inflácia meraná indexom CPI na ročnej báze vykázala hodnotu 2.9 % a prekonala očakávania, ktoré tvrdili, že inflácia zostane nezmenená 2.7 %. Jadrová inflácia rovnako ako CPI rástla z 2.4 % na súčasných 2.6 %. Index PPI Input na mesačnej báze klesol o -1.3 % a PPI Output sa zvýšil o 0.1 %. Ceny tovarov a služieb určených na spotrebu nakúpených spotrebiteľmi, Index RPI y/y, dosiahol hodnotu 3.7 % a index HPI v pluse +5.6 %. Európske akciové indexy ukončili obchodný deň nasledovne: Euro Stoxx 50 +0.39 %, DAX +0.59 %, CAC +0.40 % a FTSE 100 -0.15 %.

V USA bol v utorok oznámený index malých podnikov, ktorý dosiahol hodnotu 104.5 bodu pri očakávaniach 105.2 bodov. PPI na mesačnej báze na hodnote 0 % čo boli aj očakávania a jadrový PPI v pluse + 0.3 % pri očakávaniach 0.2 %. Americké akciové indexy zavreli nasledovne: Dow Jones +0.43%, SPX  +0.45 % a NASDAQ +0.73 %.