ZUNO banka končí

Diskusia 7  
ZUNO banka končí
Zdroj: zuno;aktuality;roklen24
Foto:zuno


4. 10. 2016 - Dôvodom tohto rozhodnutia je zjednodušenie štruktúry a odstránenie duplicitných aktivít na trhoch, kde skupina pôsobí.

Majiteľ ZUNO Bank AG, Raiffeisen Bank International (RBI) Group, sa rozhodol ukončiť činnosť ZUNO banky v Českej aj Slovenskej republike. Dôvodom tohto rozhodnutia je zjednodušenie štruktúry a odstránenie duplicitných aktivít na trhoch, kde skupina pôsobí. Ako ďalej informovala spoločnosť, s účinnosťou od 21. októbra preto ZUNO banka zastaví prijímanie nových klientov. Na Slovensku zároveň k rovnakému dátumu zníži úrokové sadzby na sporiacich produktoch na nulovú úroveň.

"Chcel by som zdôrazniť, že všetky klientske prostriedky v ZUNO banke sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov. Klientom, ktorí aktuálne využívajú naše bankové služby, bude ZUNO poskytovať servis aj naďalej. O ďalších krokoch ich budeme informovať s dostatočným predstihom," povedal Oyvind Oanes, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZUNO Bank AG.

Predpokladaný dátum vrátenia bankovej licencie ZUNO banky je na konci prvého polroka 2017. Bankové aktivity sa budú postupne presúvať na Raiffeisenbank, a. s. (ČR) a Tatra banku, a. s. (SR). O konkrétnom postupe sa ešte rokuje v rámci skupiny RBI a tiež s príslušnými dohľadovými orgánmi.

ZUNO banka končí

"Keďže sme súčasťou jednej bankovej skupiny, naše nazeranie na smerovanie bankovníctva je si veľmi blízke. Budúcnosť bankovníctva vidíme najmä v rozvoji nových technológií a digitalizácii. Sme preto presvedčení, že klienti pocítia pripravovanú zmenu len minimálne,"
povedal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

V marci tohto roka luxemburská skupina ABH Holdings S.A. (ABHH) odstúpila od kúpy ZUNO banky. Dôvod odstúpenia od obchodu s RBI však nesúvisel so ZUNO bankou. Raiffeisen Bank International však stále rokuje o možnosti predaja platformy, na ktorej ZUNO banka funguje.

„Na slovenskom trhu zostávame ako jediná úspešná digitálna banka. Napriek tomu, že ZUNO bolo pre nás priamou konkurenciou, jeho odchod nás mrzí – bankový trh na Slovensku bude menej pestrý a tradičné banky prídu o jedného vyzývateľa“ povedal Tomáš Palovský, PR manažér a hovorca mBank.

"Je to dobrá správa pre konkurenciu Zuna, najmä pre ostatné nízkonákladové banky. Konkurencia by si však napriek tejto, pre ňu priaznivej správe mala dať pozor na to, aby nebola tým, kto sa smeje predčasne," uvádza hlavný ekonóm skupiny Roklen Lukáš Kovanda. Banky sa podľa ekonóma ocitnú pod bezprecedentným tlakom, ktorý vyvoláva makroekonomické prostredie napríklad existenciou záporných úrokových sadzieb, ale aj regulačné aspekty. Negatívne na ich profit dopadne technologický rozvoj a s ním súvisiaci nástup nízkonákladových online platforiem. Navyše banky v EÚ budú od začiatku roku 2018 musieť sprístupniť údaje o svojich klientoch a svojej infraštruktúre. Bankový sektor podľa Kovandu čaká zoštíhľovanie aj určitá konsolidácia. „Prípad banky ZUNO tak pre najbližšie roky nie je tým úplne posledným," uzatvára Kovanda.

Odchod banky z trhu nie je ničím výnimočným a to nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Stačí spomenúť divoké 90. roky, keď sa klienti presúvali medzi bankami aj so svojimi vkladmi a úvermi. A nielen to.

„K prípadu odchodu banky Zuno je najbližšie odchod internetovej banky Eliot v roku 2005. Vtedy sa klienti presunuli taktiež pod Tatra Banku a keď im banka nevyhovovala, mohli si peniaze presunúť inam. Zuno nekončí náhle, svoje aktivity teraz iba začína utlmovať a jej koniec je naplánovaný na koniec júna budúceho roku. Takže zo strany banky ide o veľmi férovú a transparentnú komunikáciu ku klientom, v podstate identickú ako mala pri svojich produktoch,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, analytik portálu Finančná hitparáda.

Klienti teda dostali informáciu, že majú trištvrte roka na presun svojich vkladov do inej banky či hľadanie nového rovnako výhodného bežného účtu. „Mám informáciu priamo z banky Zuno, že nebude potrebné okamžite splatiť existujúce úvery,“ dodal Škriniar. Podľa analytika bude preberajúca banka akceptovať zmluvné podmienky, ktoré klient uzavrel, teda nebudú ani sprísnené. „Zuno zastaví prijímanie nových klientov až 21. októbra. Keďže banka ponúka napríklad úverové produkty lacnejšie než konkurencia, videl by som to ako príležitosť stihnúť posledný výpredaj obzvlášť pri refinančných úveroch,“ radí Pavel Škriniar.

ZUNO banka končí


ZUNO patrí medzi prvé online banky v strednej a východnej Európe

- Svoju činnosť na Slovensku začala v decembri 2010
- Je to dcérska spoločnosť Raiffeisen Bank International (RBI), držiteľ bankovej licencie udelenej Rakúskym úradom pre dohľad nad finančným trhom
- Cieli na klientov, ktorí chcú riadiť svoje financie online, banka nemá klasické pobočky
- Patrí medzi menšie banky, ktoré lákajú predovšetkým na vedenie účtu zdarma, transparentnosť a výhodné úročenie sporiacich účtov. Láka hlavne klientov veľkých, tradičných bánk.
- Počet klientov dosiahol 266 tisíc v Česku a na Slovensku
- Počet zamestnancov v marci 2016 dosiahol približne 200
- O predaji banky sa hovorilo už vlani v septembri. RBI ju chcela predať kvôli zníženiu zložitosti a minimalizácii aktivít, ktoré sa v rámci skupiny prekrývajú. ZUNO dlhodobo zápasí so stratami.
- Materská skupina RBI tento rok už oslovila potenciálnych záujemcov o kúpu ZUNO, luxemburská skupina ABH Holdings od kúpy v marci odstúpila, dôvody oznámené neboli.
- Banka spravuje približne 815 mil. eur v depozitoch a objem úverov je vo výške 86 mil. eur.