Prehľad produktov pre mladých podľa bánk

Diskusia 1  Zdroj:

23. 9. 2003 - * Slovenská sporiteľňa, a. s.Pre mladých klientov do 26 rokov má Slovenská sporiteľňa v ponuke tri produkty: Sporožírový účet junior, Sporožírový účet EURO 26 a Sporožírový účet vysokoškolák.

* Slovenská sporiteľňa, a. s.

Pre mladých klientov do 26 rokov má Slovenská sporiteľňa v ponuke tri produkty: Sporožírový účet junior, Sporožírový účet EURO 26 a Sporožírový účet vysokoškolák. Sporožírový účet junior a Sporožírový účet EURO 26 si môžu založiť osoby vo veku od 15 do 26 rokov, Sporožírový účet vysokoškolák je určený študentom denného štúdia na vysokej škole od 18 do 26 rokov. Podmienkou zriadenia Sporožírového účtu EURO 26 je vydanie platobnej karty VISA EURO 26, k uzatvoreniu účtu vysokoškolák je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve denného štúdia na vysokej škole.

Okrem klasických bankových operácií ako sú pravidelné platby trvalým príkazom alebo súhlasom na inkaso, bezhotovostné platby za tovar a služby s platobnou kartou prostredníctvom POS terminálov doma i v zahraničí, výbery hotovosti platobnou kartou v bankomatoch, bezhotovostný prevod finančných prostriedkov z iných účtov, platby do alebo zo zahraničia, realizácia jednorazových príkazov na úhradu, vklady a výbery hotovosti v pobočkách SLSP, ponúkajú tieto účtu aj sériu ďalších výhod. Za vedenie účtu mladí majitelia neplatia, vklady na týchto účtoch sú úročené vyššou úrokovou sadzbou ako bežné osobné účty. K účtu Sporožíro EURO 26 a Sporožíro vysokoškolák je možné vydanie platobnej karty EURO 26, ktorá spája výhody platobnej karty s členským preukazom EURO 26. Ten poskytuje mnoho zliav doma i v zahraničí (zľavy na cestovnom, zvýhodnené vstupné do múzeí a galérií, zľavy v obchodoch, kinách a iné). K účtom mladých je platobná karta VISA Electron vydávaná bezplatne (čím študenti ušetria 150 korún, čo je štandardný poplatok za vydanie karty), karta mládeže EURO 26 je vydávaná za 250 korún, čo je členský poplatok karty mládeže.

Pre majiteľov účtu Sporožíro vysokoškolák pripravila Slovenská sporiteľňa dodatočné výhody. Služby foriem elektronického bankovníctva - Internetbanking, Telephonebanking, SporoPay, SMS-banking, Mobilbanking, SMS-kuriér a Mailbanking môže využívať bezplatne. Pre študentov druhého a vyššieho ročníka na vysokej škole má Slovenská sporiteľňa v ponuke osobný a spotrebný úver. Osobný úver SPOROžíro+ je možné čerpať od sumy 10 tisíc korún, maximálne však do 20 tisíc korún. Úver je splatný do jedného roka s automatickou prolongáciou. Spotrebný úver je ponúkaný v účelovej i bezúčelovej forme. Bezúčelový spotrebný úver je možné čerpať od 50 000 do 150 000 korún. Čerpanie úveru je postupné a to pripísaním na študentský účet v priebehu akademického roka. Počas jedného akademického roka je možné čerpať maximálne 30 tisíc korún, celkovo maximálne päť akademických rokov. Lehota splatnosti je 5 rokov po ukončení štúdia, najneskôr do 10 rokov od poskytnutia úveru. Počas štúdia sa spláca iba úrok a poplatky.

Účelový úver môže byť použitý na pracovné pobyty v zahraničí, na zahraničné jazykové pobyty alebo na zahraničné študijné pobyty. Použitie prostriedkov z tohto úveru musí byť zdokladované pred poskytnutím úveru vo výške min. 80 % (predložením dokladov preukazujúcich účel, ktoré sú vystavené na dlžníka napr. faktúra, záväzná kalkulácia, zmluva so sprostredkovateľskou agentúrou a pod.). Minimálna výška úveru je 50 000 Sk, maximálna 100 000 Sk. Úver je čerpaný jednorazovo a to pripísaním na študentský účet. Splatný je maximálne do 5 rokov od poskytnutia úveru.

Počas pobytu v zahraničí platí študent iba úroky a poplatky spojené s úverom.

Navyše, pre študentov a interných doktorantov pripravila Slovenská sporiteľňa ešte jednu novinku - Študentský klub. Členom sa môže stať každý majiteľ Sporožírového účtu - vysokoškolák po vyplnení formulára. Klub prináša svojim členom mnoho zliav, súťaží o cestovné pobyty, lístky na koncerty a špeciálne kurzy a semináre pre neskorší úspech v kariére.

* Všeobecná úverová banka, a. s.

Startkonto je bankový produkt pre klientov vo veku od 15 do 26 rokov. Balík služieb s nulovým mesačným poplatkom zahŕňa vedenie bežného účtu, nulový otvárací vklad, vydanie virtuálnej platobnej karty VISA WebStudent umožňujúcej vykonávanie bankových operácii cez internet, zriadenie služby Kontakt, Internetbanking a GSMbanking. Všetky pohyby na účte klienta sú bezplatné, štvrťročný výpis z účtu je zasielaný bezplatne a rovnako bez poplatku si majiteľ účtu môže zistiť zostatok na účte prostredníctvom bankomatu VÚB. Medzinárodnú kartu VISA Electron alebo Maestro má klient možnosť získať za tretinovú cenu, teda za 50 Sk ročne. Študentský účet Startkonto je úročený ročnou úrokovou sadzbou, ktorá je stanovená v závislosti od výšky zostatku. Úroky účtuje banka štvrťročne. Sadzba sa pohybuje v rozpätí od 2 % do 3 % ročne. K Startkontu môže klient navyše získať 35 %-nú zľavu na úrazové poistenie Generali, zvýhodnenú platobnú kartu VISA Electron EURO 26 a špeciálny bezúčelový spotrebný úver. Navyše, majiteľ účtu sa môže zúčastniť rôznych súťaží, ktoré nájde aj na internetovej stránke Startkonta.

* Poštová banka, a. s.

Pre mladých zákazníkov Poštovej banky je určené POSTKONTO Junior. Tento účet môžu uzavrieť mladí od 15 do 26 rokov v hlavných pobočkách, pobočkách a expozitúrach banky a na všetkých poštách na území SR, ktoré poskytujú služby Poštovej banky. Pri zriadení účtu je klient povinný v hotovosti vložiť základný vklad v minimálnej hodnote 200 Sk. Na podpisovom vzore, ktorý je súčasťou zmluvy o účte môže majiteľ účtu splnomocniť na disponovanie s účtom maximálne tri osoby. Na základe podpisového vzoru vydá banka majiteľovi a spoludisponentom dispozičné karty k účtu. S peňažnými prostriedkami na účte môže klient vykonávať hotovostné a bezhotovostné bankové operácie priamo v obchodnom mieste banky, použitím platobnej karty alebo produktov elektronického bankovníctva. K účtu POSTKONTO Junior je vydávaná prvá platobná karta zdarma, služby elektronického bankovníctva sú poskytované bezplatne a poplatky za vykonávanie platobného styku elektronickou cestou sú výhodnejšie ako pri bežných účtoch. O povolený debetný zostatok môžete požiadať už pri otvorení účtu - získate tak možnosť prečerpať účet o 3 000 Sk a neskôr po splnení podmienok stanovených bankou až do výšky pravidelného mesačného príjmu za predchádzajúce tri mesiace.

V deň, keď majiteľ účtu dosiahne 27 rokov sa účet POSTKONTO JUNIOR automaticky transformuje na účet POSTKONTO.

* Ľudová banka, a. s.

Pre mladých ponúka Ľudová banka dva produkty. Prvým je podúčet pre mladých - ENTER. Podúčet sa zriaďuje k bežnému účtu rodiča, jeho zriadenie, vedenie i zrušenie j...

Celý článok si môžete prečítať tu »».