Poštová banka, a. s.

Pridajte názor  Zdroj:

23. 9. 2003 - Osobný účet POSTKONTO je určený tuzemským aj zahraničným fyzickým osobám. Ide o bežný účet vedený v slovenských korunách.

Osobný účet POSTKONTO je určený tuzemským aj zahraničným fyzickým osobám. Ide o bežný účet vedený v slovenských korunách. Majiteľ účtu uzavrie na ktoromkoľvek obchodnom mieste Poštovej banky zmluvu o osobnom účte a vloží v hotovosti aspoň 200 korún. Na disponovanie s účtom môže splnomocniť maximálne 3 osoby. S peňažnými prostriedkami na účte POSTKONTO, rovnako ako i na ostatných účtoch Poštovej banky môže klient disponovať v pobočkách a expozitúrach banky, na všetkých poštách na Slovensku, alebo prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva (Internetbanking, Phonebanking, GSM-banking, GSMbanking plus), prípadne použitím platobnej karty v bankomatoch a samoobslužných zariadeniach Poštovej banky. Ak máte účet zriadený minimálne 3 mesiace a v priebehu tohto obdobia je na vašom účte pravidelný príjem, môžete požiadať o debetný zostatok, ktorého limit je maximálne vo výške pravidelného mesačného príjmu za posledné tri mesiace. Povolený debetný zostatok klientovi banka zriadi za poplatok rovnajúci sa 1 percentu z výšky limitu, minimálne ...

Celý článok si môžete prečítať tu »».