Rizikové životné poistenie

Jednoduché rizikové životné poistenie pre prípad smrti, so znižujúcou sa výškou poistnej čiastky bez pripoistenia. Obsahuje iba pripoistenia oslobodené od platenia pre prípad plnej invalidity, a to podľa rozsahu, ktorý je uvedený vo všeobecných poistných podmienkach.

Toto poistenie sa zvyčajne používa ako krytie poisteného v prípade čerpania úveru, napr. hypotekárneho.

Ako príklad bola zvolené rizikové životné poistenie od nemenovanej poisťovne.

Výška poistných čiastok

Poistná čiastka pre prípad smrti100 000 Sk

Frekvencia platenia a doba trvania poistnej zmluvy

Doba trvania poistenia20 rokov (najčastejšia doba splácania hypotekárneho úveru)
Frekvencia platenia poistného1x ročne

Výška ročného poistného

Klient vo veku 20 rokov252 Sk/ročne
Klient vo veku 35 rokov816 Sk/ročne
Klient vo veku 50 rokov2724 Sk/ročne