Príklady životných poistení

Vybrali ste si poistenie, ktoré by zodpovedalo Vašim potrebám? A uvažujete o jeho uzavretí? V tom prípade Vás určite bude zaujímať cena, ktorú zaplatíte za Vami vybrané poistenie. Preto sme pre Vás pripravili niekoľko príkladov najčastejšie uzatváraných kapitálových i nekapitálotvorných životných poistení s rôznymi variantami možných pripoistení.

Zadanie

Vo všetkých uvedených príkladoch sa jedná o mužských klientov vo veku dvadsať, tridsaťpäť a päťdesiat rokov (poistné u žien je vždy nižšie ako u mužov). Poistná čiastka pre prípad smrti bola stanovená na 100 000 Sk. Poistné čiastky úrazových pripoistení sú individuálne podľa poisťovne, pričom sa predpokladá, že poistený je zaradený, vzhľadom k nim vykonávanému zamestnaniu, do 1. rizikové skupiny. V prípade kapitálotvorných poistení je obvykle poistná doba stanovená do sedemdesiatich rokov veku poisteného.

  1. Rizikové životné poistenie.
  2. Rizikové životné poistenie vrátane pripoistenia veľmi vážnych civilizačných chorôb.
  3. Kapitálové životné poistenie.
  4. Kapitálové životné poistenie s úrazovým pripoistením.
  5. Kapitálové životné s pripoistením veľmi vážnych civilizačných chorôb a s úrazovým pripoistením.