Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie pre prípad dožitia a úmrtia, v prípade trvalej invalidity oslobodenie od platenia poistného.

Ako príklad bola zvolené Klasické kapitálové životné poistenie UNIQA poisťovne, a.s.

Poistné sumy

Poistná suma pre prípad úmrtia100 000 Sk
Poistná suma pre prípad dožitia100 000 Sk

Poistná doba a spôsob platenia

Poistná dobado veku 70 rokov poisteného
Spôsob platenia1x ročne

Výška ročného poistného

Klient vo veku 20 rokov1 736 Sk/ročne
Klient vo veku 35 rokov2 777 Sk/ročne
Klient vo veku 45 rokov5 636 Sk/ročne