Dane

Odložená splatnosť dane z príjmu

Zhodnotenie kapitálových rezerv síce podlieha dani z príjmu, ale táto daň má odloženú splatnosť. To znamená, že daň bude strhnutá až v okamihu čerpania nasporených prostriedkov. Tým sa dosiahne pri rovnakej úrokovej miere vyšší efektívny úrok a tým aj vyššie zhodnotenie vložených prostriedkov.

Ako je to možné? Pri termínovanom vklade je daň strhávaná na konci roka. Ďalej sa zhodnocuje iba vklad a zhodnotenie, z ktorého bola strhnutá daň. Pri kapitálovom životnom poistení táto daň strhnutá nie je a preto sa môže ďalej zhodnocovať aj časť, ktorá by bola inak strhnutá ako daň.

Produkt Termínovaný vklad Kapitálové životné poistenie
Jednorázový vklad 3 000 EUR 3 000 EUR 1)
Zhodnotenie 5% p.a. v 1.roku 150 EUR 150 EUR
Daň 19% 28.50 EUR 28.50 EUR
Základ pre zhodnotenie v 2. roku 3 121.50 EUR 3 150 EUR 2)
Zhodnotenie 5% p.a. v 2. roku 3 277.57 EUR 3 307.50 EUR
1) - vklad je vykonaný formou priameho vkladu na kapitálovú rezervu poistenia
2) - splatnosť dane je odložená až do okamihu, keď bude zhodnotenie čerpané

Výhoda je zrejmá. Klient ktorý sporí formou kapitálového životného poistenia, dosiahne vyššie zhodnotenie vložených prostriedkov, než klient, ktorý sporí formou termínovaného vkladu.