Právnik a jeho odmeny

Napriek všetkým teóriám je najlepším spôsobom voľby právnika doporučenie rodiny a  známych. Pokiaľ Vám nemá kto poradiť, môžete použiť Zlaté stránky a zoznamy Slovenskej advokátskej komory.

Poplatky za využitie služieb advokáta môžu mať dve formy:

zmluvná


  • dohoda o cene, kedy sa stanoví odmena za celý prípad
  • hodinová odmena, v súčasnosti sa pohybuje okolo 500 - 1000 korún, môže však byť výrazne vyššia

mimozmluvná


  • v tomto prípade je cena stanovená podľa tzv. advokátskej tarify, ktorá vychádza z vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.44/91 Zb.

TIP: Predovšetkým pri poskytovaní právnych služieb pozostávajúcich z mnoho úkonov je väčšinou výhodnejšie zvoliť zmluvnú formu odmeny. To platí najmä pri sporoch, kde hrozí nebezpečenstvo prieťahov. Tu môže byť zmluvná odmena nižšia ako platby za každý úkon podľa advokátskej tarify.