Rozchod a rozvod

Dôsledky prípadného rozchodu (nezosobášených partnerov) či rozvodu (manželov) by si dvaja ľudia, ktorí spolu žijú, mali premyslieť skôr, než spoločne požiadajú o úver, či začnú spoločne sporiť, investovať a nakupovať majetok. Vo všetkých týchto situáciách môžu potrebovať dobrého právnika.

TIP: V prípade, že máte so svojím partnerom spoločný účet, je vhodné zablokovať všetky platobné a kreditné karty k nemu vydané, aby Váš partner nemohol vybrať všetky spoločné peniaze.


Rozchod (nezosobášení partneri)

Pri úveroch, ktoré sa poskytujú partnerom, sú väčšinou obaja v zmluve uvedení ako spoludlžníci či jeden z nich ako dlžník a druhý ako ručiteľ. Dôsledkom tohto kroku je, že i v prípade rozchodu môže banka zaplatenie požadovať od ktoréhokoľvek z bývalých partnerov. Pokiaľ boli obaja spoludlžníkmi, potom ten, ktorý úver splatí, môže od druhého požadovať zaplatenie jeho polovice, a to i súdne bez toho, aby na to potreboval prípadnú predchádzajúcu zmluvu o spoločnom splácaní dlhov.

V prípade, že jeden z partnerov je ručiteľom, potom, ak uhradí celý spoločný záväzok, môže požadovať od druhého z partnerov zaplatenie celej čiastky, ktorú splatil banke. V tomto prípade rovnako ako v situácii, keď bol v zmluve o pôžičke uvedený iba jeden z partnerov, môže šancu na spoločnú úhradu dlhov po rozchode zvýšiť predchádzajúca písomná dohoda medzi bývalými partnermi. Pokiaľ by sa partneri dohodli, že jeden z nich bude splácať viac než druhý, je táto dohoda nutná.

TIP: Poistkou proti budúcim nezhodám môže byť uvedenie oboch partnerov ako spoludlžníkov v úverovej zmluve.


Pri spoločnom sporení či investovaní, ale na účtoch iba jedného z partnerov, je pre bezproblémové rozdelenie v prípade rozchodu nutná, vopred napísaná zmluva o delení týchto prostriedkov a výnosov z nich. Podobný postup doporučujeme tiež pri spoločnom zariaďovaní bytu.

Rozvod (manželia)

Od okamžiku sobáša sa všetky finančné produkty i iný majetok, s výnimkou darov a dedičstva, získaný ktorýmkoľvek z manželov, stáva spoločným vlastníctvom oboch, a tak sa v prípade rozvodu väčšinou delí napoly.

Všetky sporiace produkty, ako napríklad podielové listy, stavebné sporenie, penzijné pripoistenie, termínované vklady..., sa pri rozvode delia rovným dielom. V praxi skôr vklady zostanú tomu, na koho meno sú evidované, druhému partnerovi však musí vyplatiť jeho polovicu. Obdobným spôsobom sa delia tiež dlhy. Pokiaľ tomu chce jeden z manželov zabrániť, môže to dosiahnuť uzavretím dohody o zúžení spoločného vlastníctva.

TIP: Výnimkou pri delení majetku je životné poistenie, ktoré nie je považované za vklad, a v prípade rozvodu sa nedelí.


Rozvod manželstva možno výrazne urýchliť, pokiaľ manželia skôr, než predstúpia pred súd, spíšu dohodu o rozdelení starostlivosti o deti (túto dohodu musí schváliť vopred opatrovnícky súd) a takisto o delení majetku, bývaní, eventuálne i výživnom. Potom môže rozvod prebehnúť behom "5 minút" a celými nákladmi je iba tisíckorunový súdny poplatok. V opačnom prípade súd najskôr rozhodne, či vôbec manželstvo rozvedie a až potom sa rieši delenie majetku.

Tento proces môže trvať i roky. Súd postupne všetok majetok ocení a rozdelí ho rovným dielom medzi bývalých manželov. Teraz však už každý z bývalých partnerov musí zaplatiť súdu dve percentá z majetku, ktorý je mu priznaný.

TIP: Skúste sa sami dohodnúť na rozdelení majetku, výživnom a výchove detí. Rozvod vás bude stáť len niekoľko sto korún, namiesto niekoľkých tisíc až desiatok tisíc korún, navyše prebehne rýchle.