Daňové priznanie za rok 2007

Vzory daňových priznaní, poučenia na ich vyplnenie a potvrdenia o podaní daňového priznania za zdaňovacie odbobie r. 2007

Všetky vzory skomprimované komprimátorom ZIP.

Zdroj: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, 10.3.2008