Waste Management Inc (ZAWMI)

Logo
Základné informácie
Waste Management, predtým USA Waste Services, je najväčší americký spracovateľ pevného odpadu. Jeho služby zahŕňajú zvoz, recykláciu a skládkovanie odpadu pre domácnosti, obce a firmy v USA, Kanade, Mexiku a Portoriku. Vlastní sieť skládok a spaľovní odpadu a zaoberá sa i nakladaním s nebezpečným a rádioaktívnym odpadom v USA. V roku 1998 odkúpila spoločnosť USA Waste vtedajšiu problémovú, avšak v odvetví najväčšiu spoločnosť Waste Management a prijala jej názov. Sústrediac sa na severoamerický trh, predala v roku 2000 svoje medzinárodné aktivity v oblasti nakladania s pevným a nebezpečným odpadom. Najväčšími konkurentmi sú spoločnosti Allied Waste, Republic Services a Safety-Kleen.
Webwww.wm.com
Záverečné kurzy
Žiadný záznam nenájdený!
Fundamentálne údaje
52 týžd. min.32,880
52 týžd. max.38,700
Trhová kapitalizácia18 460 mil. USD
Priemerný objem3 021 820
EPS2,10$
P/E16,16
Dividenda0,88$
Div. výnos2,59%