Thermo Electron Corp (ZATMO)

Logo
Základné informácie
Thermo Electron Corporation vyrába a predáva meracie a detekčné prístroje určené na monitorovanie, zber a analýzu údajov v rôznych oblastiach priemyslu. V súčasnej dobe je činnosť spoločnosti rozdelená do štyroch oblastí. V oblasti vied o živote (life sciences) dodáva prístroje, zariadenia a zásoby pre biotechnologické a farmaceutické spoločnosti, klinické laboratórie a výrobcov zdravotníckych prístrojov. Patrí sem napríklad výroba mamografov. V oblasti optických technológií spoločnosť dodáva spektroskopy, polovodičové produkty, viskozimetre a optické komponenty na použitie v chemickom, polovodičovom, potravinárskom, zdravotníckom a telekomunikačnom priemysle. V oblasti meracích a kontrolných systémov dodáva zariadenia na kontrolu znečistenia životného prostredia, kontrolu radiácie a detekcie chemických zlúčenín, ďalej váhové a detekčné prístroje na kontrolu kvality výrobkov, zariadenia na kontrolu priemyselných a chemických procesov a bezpečnostné prístroje na ťažbu ropy a zemného plynu. Konečne v oblasti výroby elektriny spoločnosť vlastní v Kalifornii, na Floride, v Českej republike a Nemecku neregulované elektrárne spaľujúce poľnohospodársky a lesnícky odpad (biomasu) a zariadenia na zber a uloženie zemného plynu. V minulosti spoločnosť vyčlenila a samostatne uviedla na trh dcérske spoločnosti zaoberajúce sa niektorými výrobkami pre zdravotníctvo a systémami na výrobu a recykláciu papiera. Asi 70 % tržieb pochádza z predajov v USA, najväčší zahraničný trh predstavuje Veľká Británia. Medzi najväčších konkurentov patria spoločnosti Baxter, Hewlett-Packard a PE Corporation.
Webwww.thermo.com
Záverečné kurzy
Žiadný záznam nenájdený!
Fundamentálne údaje
52 týžd. min.33,850
52 týžd. max.49,900
Trhová kapitalizácia7 496 mil. USD
Priemerný objem3 056 590
EPS0,83$
P/E56,98
Dividenda0,00$
Div. výnos%