The Williams Companies Inc (ZAWMB)

Logo
Základné informácie
Williams Companies zastrešuje skupinu firiem zaoberajúcich sa energetickými a telekomunikačnými službami, investíciami do energetických a telekomunikačných projektov v Kanade, Južnej Amerike, Austrálii, Rakúsku a Litve a investíciami do fondov rozvoja infraštruktúry v Ázii a Latinskej Amerike. V oblasti energetiky skupina robí výskum, ťažbu a spracovanie zemného plynu a vlastní viac ako 40 tisíc kilometrov plynovodu, ktorý prepravuje takmer 20 % národnej spotreby zemného plynu pre 48 miliónov domácností a firiem. Ďalej sem patrí rafinácia ropy, výroba etylénu, maloobchodný predaj petrochemických produktov a obchodovanie s energetickými surovinami. V oblasti telekomunikácií skupina vlastní optickú komunikačnú sieť, ponúka dátový, hlasový a obrazový prenos, poskytuje multimediálne produkty a služby vysielacím staniciam, inštaluje a spravuje komunikačné zariadenia a integruje, spravuje a investuje do komunikačných sietí. Najväčšími konkurentmi sú spoločnosti AT&T, El Paso Energy a Enron.
Webwww.williams.com
Záverečné kurzy
Žiadný záznam nenájdený!
Fundamentálne údaje
52 týžd. min.19,350
52 týžd. max.28,380
Trhová kapitalizácia16 644 mil. USD
Priemerný objem3 684 480
EPS0,37$
P/E76,11
Dividenda0,35$
Div. výnos1,23%