T. Rowe Group Inc. (ZATROW)

Logo
Základné informácie
T. Rowe Price Associates je popredný americký správca vzájomných fondov a investičný poradca pre individuálnych i inštitucionálnych klientov. Spravuje okolo 75 portfólií a 450 zvláštnych firemných účtov zameraných na investície na domácich i medzinárodných akciových, dlhopisových a peňažných trhoch. Doplnkovo poskytuje administratívne služby, účtovníctvo a vedenie záznamov. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti T Rowe Price International, predtým Rowe Price-Fleming International, ponúka služby investičného managementu v zahraničí, najmä v Japonsku. T. Rowe Price Associates bude i s jeho dcérskymi spoločnosťami v budúcnosti zastrešený novo vzniknutou holdingovou spoločnosťou T. Rowe Price Group. Najväčšími konkurentmi sú spoločnosti FMR, Merrill Lynch a Vanguard Group.
Webwww.troweprice.com
Záverečné kurzy
Žiadný záznam nenájdený!
Fundamentálne údaje
52 týžd. min.34,870
52 týžd. max.50,300
Trhová kapitalizácia12 851 mil. USD
Priemerný objem1 063 760
EPS1,90$
P/E26,03
Dividenda0,52$
Div. výnos1,05%