Lehman Brothers Holdings Inc (ZALEH)

Logo
Základné informácie
Lehman Brothers Holdings je spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami poprednou globálnou investičnou bankou, ktorá poskytuje svoje služby inštitucionálnym, firemným a vládnym organizáciám, rovnako ako fyzickým osobám. Činnosť spoločnosti je rozdelená do troch oblastí: investičné bankovníctvo; kapitálové trhy; a klientske služby. Oblasť investičného bankovníctva je zodpovedná za naväzovanie a udržovanie vzťahov s klientmi emitujúcimi prostredníctvom spoločnosti cenné papiere na kapitálovom trhu. Táto oblasť vytvára viac ako 30 % tržieb skupiny. Zahŕňa poradenstvo pri podnikových kombináciách, rovnako ako upisovanie primárnych i sekundárnych emisií akcií a emisií dlhopisov. Oblasť kapitálových trhov tvorí takmer 60 % tržieb skupiny a spadá sem obchodovanie, predaj a analýza finančných inštrumentov. Klientske služby zahŕňajú predovšetkým služby privátnym klientom, ako je asset management, ale i rizikový kapitál. Medzi najväčších konkurentov patria Goldman Sachs, Merrill Lynch alebo Morgan Stanley Dean Witter.
Záverečné kurzy
Žiadný záznam nenájdený!
Fundamentálne údaje
52 týžd. min.58,370
52 týžd. max.86,180
Trhová kapitalizácia41 582 mil. USD
Priemerný objem3 905 000
EPS6,81$
P/E12,04
Dividenda0,51$
Div. výnos0,62%