Engelhard Corp (ZAEC)

Základné informácie
Engelhard Corporation vyvíja, vyrába a predáva technologicky vyspelé produkty a materiály pre najrôznejšie priemyselné aplikácie a poskytuje drobné služby spracovateľom kovov. Činnosť spoločnosti je rozdelená do piatich divízií. Divízia Ekologickej technológie (14 % tržieb) vyrába rôzne katalyzátory pre automobilový, letecký, energetický a spracovateľský priemysel. Katalyzátory nachádzajú použitie v redukcii splodín a pachov. Divízia Technológie procesov (12 % tržieb) vyrába pre petrochemický, chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel chemické, ropné a polyolefínové katalyzátory. Tie sa používajú pri výrobe umelých vlákien a hmôt, vôní, antibiotík, vitamínov, detergentov, pohonných hmôt či rozpúšťadiel. Divízia Špeciálne pigmenty a aditíva (8 % tržieb) dodáva výrobky a služby zlepšujúce vzhľad a fyzikálne vlastnosti náterových hmôt, plastov, kozmetických prípravkov a stavebnín. Divízia Papierenské pigmenty a aditíva (6 % tržieb) dodáva kaolínové prípravky zlepšujúce nepriepustnosť, lesk a kvalitu tlače papierenských produktov. Konečne divízia Riadenia priemyselných komodít (60 % tržieb) nakupuje a predáva základné i drahé kovy a poskytuje súvisiace služby. Spolupracuje s ťažobnými, spracovateľskými a priemyselnými podnikmi i centrálnymi bankami. Spoločnosť pôsobí celosvetovo, pričom dve tretiny tržieb pochádzajú z predajov v USA. Najväčšími konkurentmi sú spoločnosti Akzo Nobel, BASF AG a ICI.
Záverečné kurzy
Žiadný záznam nenájdený!
Fundamentálne údaje
52 týžd. min.26,800
52 týžd. max.40,920
Trhová kapitalizácia4 834 mil. USD
Priemerný objem1 684 500
EPS2,03$
P/E19,17
Dividenda0,48$
Div. výnos1,23%