Vyberanie peňazí z termínovaných vkladov

Výber peňazí uložených na termínovaný vklad je vo väčšine bánk pri automaticky sa obnovujúcich (revolvingových) vkladoch možný iba v deň, kedy skončí doba, na ktorú bol tento vklad založený. Vklady bez automatického obnovovania možno vybrať kedykoľvek po skončení doby, na ktorú boli založené. Banky ponúkajú automatický prevod prostriedkov na bežný účet.

Predčasný výber vkladu sa spája s rôznou výškou pokút. V konečnom dôsledku stratíte väčšinu úrokov, v niektorých bankách dokonca časť vloženej čiastky.