VÚB - FLEXIviac (TVVUBFV)

Základné informácie
Banka:Všeobecná úverová banka
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
viazanosť 5 rokov alebo 10 rokov
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Bonus za pravidelné sporenie - percento z vyplatených úrokov za predchádzajúce obdobie
Pripisovanie úrokov:Mesačné
Reinvestícia úrokov:Áno
Flexiviac jesporenie bez naviazania na bežný účet, s ktorým získate zaujímavé úročenie Vašich finančných prostriedkov. Základná úroková sadzba je 2,50 % p.a. (10 rokov) a 2,20% p.a. (5 rokov). Ku tomu úroku sa dá ešte získať aj bonus za pravidelné sporenie - percento z vyplatených úrokov za predchádzajúce obdobie.

Do 1 mesiaca od otvorenia účtu možnosť vložiť Extra vklad so sumou 10€ - 5 000€. V prípade, že budete potrebovať vaše prostriedky, môžete ich vybrať kedykoľvek (so sankciou)
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
suma mesačného sporenia od 10€ do 300€
Možnosť výberu:Postupne
V nasledujúcom mesačnom období sporenia bude vklad úročený zníženou úrokovou sadzbou, ALE ak začnete opäť sporiť, vklad sa bude opäť úročiť základnou úrokovou sadzbou.
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Majiteľ účtu môže kedykoľvek počas celej Doby viazanosti realizovať predčasný výber a to so sankciou v zmysle platného Zverejnenia úrokových sadzieb.
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR