Termínované vklady ako nástroj pre ukladanie peňazí

Pre koho Ako dlho Riziko Výkonnosť Likvidita
deti,
aktívny príspevok,
dôchodcovia
niekoľko týždňov až rokov nízke nízka stredná

Ku koncu júla roku 2000 mali domácnosti na termínovaných účtoch v bankách uložených 293 miliárd. Tento fakt svedčí o obľube termínovaných vkladov na Slovensku, obzvlášť ak ich porovnáme s "prostými" 4 miliardami v otvorených podielových fondoch. Dôvodom pre tento nepomer je, že povedomie o produktoch, ktoré sú vhodnejšie a zaujímavejšie než termínované vklady, nie je príliš dobré.

Pri súčasných klesajúcich úrokových sadzbách strácajú termínované vklady na svojej atraktivite. Zaplatený úrok často ani nezohľadňuje stratu možnosti s peniazmi ľubovoľne nakladať. . Väčšina bánk pri predčasnom výbere strháva pokuty znamenajúce stratu časti úrokov a niekedy tiež vkladu.

Napriek vyššie uvedeným argumentom majú termínované vklady zmysel, predovšetkým ako nástroj na veľmi krátkodobé niekoľkotýždenné až mesačné uloženie peňazí. Vklady tak prinesú aspoň malý výnos, čo je zaujímavejšie, než ich uloženie doma pod matracom. Termínované vklady sú zo zákona poistené.

Na krátkodobé a flexibilnejšie uloženie peňazí sú vhodnejšie otvorené podielové fondy peňažného trhu. Peniaze z nich možno vybrať kedykoľvek, prípadnými nákladmi vkladateľa sú vstupné poplatky a prípadne hodnota poklesu ceny podielu.

Pri sporení v horizonte okolo piatich rokov sa ponúka ako alternatíva termínovaných vkladov stavebné sporenie. Je takmer bezrizikové a ponúka zaujímavé výnosy. Jeho nevýhodou je obmedzená možnosť vyberať peniaze pred uplynutím päťročného cyklu a takisto viazanie prostriedkov na určený účel.