Privatbanka Vkladná knižka (TVPBVK)

Základné informácie
Banka:Privatbanka
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Štvrťročné
Reinvestícia úrokov:Áno
Predstavuje úsporný vklad. Vkladná knižka je potvrdenie o prijatom vklade, do ktorej banka zaznamenáva všetky zmeny týkajúce sa vkladu. Banka otvára a vedie vkladné knižky s výpovednou lehotou a bez výpovednej lehoty.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:nie
Podmienky predčasnej výpovede:V prípade vkaldnej knižky s výpovednou lehotou platí klient pri predčasnom výbere sankčný poplatok. (Pri vklade v SKK 4%, pri vklade v cudzej mene 1%)
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR