Privatbanka - Fix Konto (TVBSRK)

Základné informácie
Banka:Privatbanka
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
lehota viazanosti 1 mesiac až 60 mesiacov na jednorazové obdobie, alebo s automatickou prolongáciou a s možnosťou predčasného výberu
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
úrokový model 365 (360/5/6)
Pripisovanie úrokov:Na konci
pri vkladoch do jedného roka pri splatnosti vkladu, pri dlhodobých vkladoch nad jeden rok k 31. 12. príslušného roka a pri splatnosti vkladu
Reinvestícia úrokov:Áno
Termínované účty sú určené na uloženie voľných finančných prostriedkov, na vopred stanovenú lehotu viazanosti s cieľom ich fixného, bezpečného a atraktívneho zhodnotenia. Termínovaný vklad sa zriaďuje v EUR, CZK, USD s minimálnym vkladom a zostatkom 250 EUR, resp. 5000 CZK, alebo 200 USD. Preberanie výpisov vystavených podľa dohodnutej frekvencie - osobne alebo poštou

Termínovaný vklad s jedinečnou úrokovou sadzbou:
 • 2,90 % p. a. na 39 mesiacov
 • 2,30 % p. a. na 12 mesiacov
 • 1,10 % p. a. na 6 mesiacov.
 • Úrokové sadzby
  Možnosť privkladov:Nie
  vkladať a vyberať peňažné prostriedky bez poplatku možno v deň splatnosti (prolongácie) vkladu, resp. najbližší nasledujúci bankový pracovný deň (ak deň splatnosti pripadne na sobotu alebo nedeľu).
  Možnosť výberu:Jednorázovo
  vkladať a vyberať peňažné prostriedky bez poplatku možno v deň splatnosti (prolongácie) vkladu, resp. najbližší nasledujúci bankový pracovný deň (ak deň splatnosti pripadne na sobotu alebo nedeľu).
  Možnosť revolvingu:Áno
  Možnosť predčasnej výpovede:áno
  Podmienky predčasnej výpovede:Sankčný poplatok za predčasný výber z termínovaného vkladu Privatbanka Fix Konto:
  príslušný úrok za obdobie od zriadenia vkladu do predčasného výberu vkladu
  Je treba mať bežný účet:nie
  Aktuálne úrokové sadby:otvor
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR