Privatbanka - BONUS Konto (TVBSPK)

Základné informácie
Banka:Privatbanka
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
doba viazanosti 3, 6 a 12 mesiacov
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
základný úrok nie je fixovaný na lehotu sporenia
Pripisovanie úrokov:Na konci
úrok sa účtuje vždy v deň uplynutia kalendárneho roka (365) k 31.12. a v deň splatnosti vkladu
Reinvestícia úrokov:Nie
Podstatou tohto produktu je špeciálny bonusový úrok, vyjadrený v násobkoch základnej úrokovej sadzby. Tento bonusový úrok banka prizná klientovi pri dodržaní dohodnutej podmienky, a tou je maximálne jeden výber štvrťročne do výšky 30 % aktuálneho zostatku na účte.

Úrokové sadzby a bonusy podľa dĺžky lehoty sporenia:
 • na 3 mesiace bonusový úrok 0,75 % p. a / celkový 1,00 % p. a.
 • na 6 mesiace bonusový úrok 1,25 % p. a / celkový 1,50 % p. a.
 • na 12 mesiace bonusový úrok 2,00 % p. a / celkový 2,25 % p. a.


 • Maximálna výška bonusového úroku pri sporení na 3 mesiace je 30 Eur, na 6 mesiacov 80 Eur a na 12 mesiacov 360 Eur
  Úrokové sadzby
  Možnosť privkladov:Áno
  vkladať je možné počas celej doby existencie vkladu
  Možnosť výberu:Postupne
  bonusový úrok banka prizná klientovi pri dodržaní dohodnutej podmienky, a tou je maximálne jeden výber štvrťročne do výšky 30 % aktuálneho zostatku na účte.
  Možnosť revolvingu:Na požiadanie
  Možnosť predčasnej výpovede:áno
  Podmienky predčasnej výpovede:možnosť predčasného výberu bez straty bonusového úroku je jedenkrát štvrťročne maximálne do výšky 30% aktuálneho zostatku na účte
  Je treba mať bežný účet:nie
  Aktuálne úrokové sadby:otvor
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR