Primabanka - Sporenie (TVDXDSU)

Základné informácie
Banka:Prima banka Slovensko
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
Sporiť môžete 12, 18 alebo 24 mesiacov.
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Na konci
Reinvestícia úrokov:Áno
Produkt, ktorý je určený na pravidelné mesačné sporenie k osobnému účtu. Pre zriadenie sporenia je potrebná mesačná suma sporenia minimálne 10 EUR a maximálne 100 EUR.
Pohodlné zriadenie aj cez Internet banking, bez poplatkov za zriadenie, vedenie účtu, ako aj bez poplatkov za platobné služby.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Nie
vklad je možné realizovať kedykoľvek hotovostne i bezhotovostne v mene účtu
Možnosť výberu:Jednorázovo
Po uplynuti doby sporenia.
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Pri predčasnom výbere si banka účtuje poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.
Je treba mať bežný účet:áno
Možnosť zriadiť až 3 Sporenia k jednému Osobnému účtu
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR