Poštová banka Vkladná knižka (TVPOSVK)

Základné informácie
Banka:Poštová banka
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
s výpovednou lehotou 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov; alebo VK bez výpovednej lehoty
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Ročné
Reinvestícia úrokov:Áno
Úroky Banka do vkladnej knižky pripisuje na Obchodnom mieste po predložení vkladnej knižky
Vkladná knižka na meno môže byť vystavená na jednu alebo dve fyzické osoby bez ohľadu na vek a štátnu príslušnosť, ktoré majú rovnaké dispozičné právo. Vhodná je na pravidelné sporenie hotovostné aj bezhotovostné.

Vybrať si môžete vkladnú knižku s výpovednou lehotou 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov, prípadne aj bez výpovednej lehoty. Ďalšie úspory môžete prikladať kedykoľvek. Vklad máte chránený v zmysle Zákona o ochrane vkladov. O už nasporenej sume aj pripísaných úrokoch máte vždy prehľad.

Poštová banka poskytuje aj alternatívu tohto produktu pre sporiteľov do 18 rokov. Vkladná knižka Junior ponúka okrem úroku aj ďalšie výhody ako ročnú úrokovú prémiu či ďalšie prémie pri životných jubileách vášho dieťaťa.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
hotovostne aj bezhotovostne
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR