OTP - Vkladná knižka (TVOTPVK)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
možnosť voľby výpovednej lehoty 3, 6, 9, 12 alebo 24 mesiacov; alebo VK bez výpovednej lehoty
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Polročné
zúčtovanie úrokov pripísaním k istine VK v polročnej frekvencii (ku koncu kalendárneho polroka
Reinvestícia úrokov:Áno
Vkladná knižka na meno s možnosťou viacerých spolumajiteľov. Možnosť vinkulácie vkladu na heslo. povinný minimálny vklad a zostatok je 20,- €. Možnosť bezplatného disponovania so zostatkom VK počas 30-dňovej účinnosti výpovednej lehoty. Knižka neumožnuje:
  • vyhotovenie výpisov
  • cezhraničný platobný styk na ťarchu VK
  • vystavenie platobnej karty
  • možnosť debetného zostatku
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
hotovostné a bezhotovostné vklady kedykoľvek
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Možnosť predčasného výberu, resp. predčasného zrušenia za poplatok v zmysle platného Cenníka.
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR