OTP - Termínovaný vklad (TVOTP)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Popis:Termínovaný vklad na dobu určitú
viazanosť je v rozpätí od 7 do 730 dní a zároveň aj 1095 dní, t.j. 3 roky.
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
k zmene úrokovej sadzby prichádza až v deň obnovy TV.
Pripisovanie úrokov:Na konci
alebo v posledný deň kalendárneho roka pri dobe viazanosti nad 365 dní.
Reinvestícia úrokov:Áno
Termínovaný vklad v EUR Vám poskytuje istotu a zároveň možnosť výberu doby viazanosti. Klient si pri otváraní terminovaného vkladu sám určuje dobu viazanosti vkladu. Výška úrokovej sadzby klienta sa určuje podľa dĺžky doby splatnosti vkladu a zároveň podľa výšky vkladu. Vyhotovovanie výpisov v požadovanej frekvencii bezplatne.

Povinný minimálny vklad a zostatok je 150 €.
Povinný minimálny vklad je potrebné uskutočniť:
 • v deň zriadenia TV vkladom v hotovosti, resp. prevodom z iného účtu v OTP Banke,
 • do 7 kalendárnych dní odo dňa zriadenia TV (vrátane) prevodom z účtu v inom peňažnom ústave v SR.

 • Pripisovanie úrokov k istine vkladu, resp. ich prevod na iný účet v OTP Banke:
 • v deň splatnosti TV pri dobe viazanosti do 365 dní (vrátane),
 • v posledný deň kalendárneho roka pri dobe viazanosti nad 365 dní.
 • Úrokové sadzby
  Možnosť privkladov:Nie
  Možnosť výberu:Jednorázovo
  Možnosť revolvingu:Na požiadanie
  Možnosť predčasnej výpovede:nie
  Podmienky predčasnej výpovede:možnosť predčasného výberu a predčasného zrušenia za poplatok v zmysle platného Cenníka
  Je treba mať bežný účet:nie
  Aktuálne úrokové sadby:otvor
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR