OTP - OTP Twin Konto (TVOTPTK)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
doba viazanosti je 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Štvrťročné
Reinvestícia úrokov:Áno
Povinný minimálny vklad a zostatok je 150 €.

Podmienkou zriadenia OTP Twin Konta je vedenie tzv. základného účtu, ktorým môže byť:
 • OTP Konto
 • OTP Senior Konto
 • READY<26
 • Minimálna prahová hodnota základného účtu je 300 €.

  Základným princípom OTP Twin Konta je automatický prevod prostriedkov z bežného účtu v EUR nad Vami stanovenú prahovú hodnotu v prospech OTP Twin Konta, kde sa prostriedky úročia vyššou úrokovou sadzbou. A automatické vyrovnanie do výšky prahovej hodnoty základného účtu na ťarchu OTP Twin Konta vo Vami zvolenej frekvencii (7 dní, 14 dní, resp. 30 dní).

  OTP Twin Konto neumožňuje:
 • cezhraničný platobný styk na ťarchu OTP Twin Konta,
 • bezhotovostné prevody v prospech účtov vedených v iných bankách,
 • vystavenie platobnej karty,
 • možnosť debetného zostatku.
 • Úrokové sadzby
  Možnosť privkladov:Áno
  hotovostne aj bezhotovostne
  Možnosť výberu:Postupne
  Možnosť revolvingu:Áno
  Možnosť predčasnej výpovede:nie
  Je treba mať bežný účet:áno
  Aktuálne úrokové sadby:otvor
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR