OTP - OTP TOP Konto (TVOTPOTK)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Ročné
ku koncu kalendárneho roka
Reinvestícia úrokov:Áno
S OTP TOP kontom môžete neobmedzene sporiť, mať svoje finančné prostriedky prístupné kedykoľvek a zároveň výhodne úročené atraktívnou úrokovou sadzbou. Vyhotovovanie výpisov v polročnej alebo ročnej frekvencii bezplatne. Minimálny vklad 10 eur.

Produkt neumožnuje neumožňuje: cezhraničný platobný styk na ťarchu OTP Euro Net Konta, vystavenie platobnej karty, možnosť debetného zostatku.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
vklady je možné uskutočniť kedykoľvek, vo výške min. 3,- €
Možnosť výberu:Postupne
výbery je možné uskutočniť kedykoľvek, pričom: výbery počas obdobia poplatkových prázdnin sú bezplatné, výbery mimo obdobia poplatkových prázdnin sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka (0,5%, min. 0,66€ z vyberanej sumy)
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Poplatok za zrušenie mimo obdobia poplatkových prázdnin je v zmysle platného Cenníka.
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR