OTP - Euro Net Konto (TVOTPENK)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Popis:Sporiaci účet s výpovednou lehotou
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Štvrťročné
Reinvestícia úrokov:Áno
OTP EURO Net Konto je typ sporiaceho účtu zriaďovaný v mene EUR. ktorý umožňuje sporenie bez časového obmedzenia vkladov. Sporiť môže majiteľ OTP Euro Net Konta pravidelne (napr. formou trvalého príkazu), alebo nepravidelne podľa svojich možností. Povinný minimálny vklad a zostatok je 10 €. Vyhotovovanie výpisov v polročnej alebo ročnej frekvencii bezplatne. Automatické poskytnutie a vedenie aktívneho elektronického bankovníctva (Internet banking a Call centrum) bezplatne.

OTP Euro Net Konto neumožňuje: cezhraničný platobný styk na ťarchu OTP Euro Net Konta, vystavenie platobnej karty, možnosť debetného zostatku.

Zrušenie OTP Euro Net Konta je možné uskutočniť kedykoľvek, pričom:
  • poplatok za zrušenie počas obdobia poplatkových prázdnin je v zmysle platného Cenníka 6,64 €,
  • poplatok za zrušenie mimo obdobia poplatkových prázdnin je v zmysle platného Cenníka 6,64 € + 0,3%, min. 0,66€ zo zostatku rušeného OTP Euro Net Konta
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
vklady je možné uskutočniť kedykoľvek
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Áno
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Poplatok za zrušenie mimo obdobia poplatkových prázdnin je v zmysle platného Cenníka.
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR