OTP - DYNAMIC vklad (TVOTPSU)

Základné informácie
Banka:OTP Banka Slovensko
Popis:Vkladná knižka s výpovednou lehotou
viazanosť na 3,5 roka (42 mesiacov), 4 roky (48 mesiacov) alebo 5 rokov (60 mesiacov)
Úroková sadzba:Fixná úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Ročné
k výročiu vkladu a v deň splatnosti
Reinvestícia úrokov:Áno
Vkladový produkt v eurách určený fyzickým osobám - občanom. Doby viazanosti sú na 3,5 roka (42 mesiacov), 4 roky (48 mesiacov) alebo 5 rokov (60 mesiacov). Povinný minimálny vklad a zostatok je 400,- €.

Výhody úročenia
pri predčasnom výbere alebo predčasnom zrušení získate Rastové úroky úroky za obdobie odo dňa zloženia vkladu až po deň predchádzajúci dňu predčasného výberu alebo predčasného zrušenia
úroky pri predčasnom výbere alebo pri predčasnom výbere sa počítajú podľa Rastových úrokov, ktoré boli platné v uplynulých polrokoch, pre dni nedokončeného polroku sa počíta Rastový úrok platný v danom polroku
informácia o výške Priemerného úroku, vďaka ktorému je už pri uzatváraní zmluvy dopredu jasné, aký priemerný úrok sa na vklade dosiahne v prípade, že sú prostriedky na vklade držané až do splatnosti.
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Nie
vklady je možné uskutočniť kedykoľvek, vo výške min. 3 €
Možnosť výberu:Jednorázovo
Výbery je možné uskutočniť kedykoľvek, pričom: výbery počas obdobia poplatkových prázdnin sú bezplatné; výbery mimo obdobia poplatkových prázdnin sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka (0,3%, min. 0,66€ z vyberanej sumy)
Možnosť revolvingu:Na požiadanie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Podmienky predčasnej výpovede:Predčasný výber a predčasné zrušenie vkladu je možné uskutočniť kedykoľvek bez sankčného poplatku pri predčasnom výbere a pri predčasnom zrušení vkladu
Je treba mať bežný účet:nie
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR