mBANK - mVKLAD (TVMBMV)

Úrokové sadzby
Splatnosť  Od EUR  Do EUR  Úrok (% p.a.)  
3 mesiace   200   výška   0,01  
6 mesiacov   200   výška   0,01  
9 mesiacov   200   výška   0,01  
1 rok   200   výška   0,10  
Sadzby úrokov sú aktualizované každý pondelok

Súvisiace: Úrokové sadzby vkladov