mBANK - eMAX - Sporiaci účet (TVMBEMAX)

Základné informácie
Banka:mBank (BRE Bank SA)
Popis:Sporiaci účet bez výpovednej lehoty
Úroková sadzba:Pohyblivá úroková sadzba
Pripisovanie úrokov:Mesačné
Reinvestícia úrokov:Áno
Sporiaci účet bez minimálneho vkladu, viazanosti a výpovednej lehoty. Môže byť zriadený ako spoločný účet pre 2 spoluvlastníkov.
Každý klient môže vlastniť maximálne 4 účty eMAX, nezávisle od počtu iných účtov v mBank.
K účtu je možné vydať debetnú platobnú kartu VISA Classic – indentovanú.
K účtu je možné stanoviť všeobecného, ako aj špeciálneho disponenta prostredníctvom splnomocnenia.
Prostriedky z účtu je možné kedykoľvek previesť cez internet banking na iný bežný účet (iba jedna preddefinovaná transakcia, možno ju však meniť).
Úrokové sadzby
Možnosť privkladov:Áno
Možnosť výberu:Postupne
Možnosť revolvingu:Nie
Možnosť predčasnej výpovede:áno
Je treba mať bežný účet:áno
Aktuálne úrokové sadby:otvor
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR